tip

Maaari lang gamitin ang serbisyong ito sa mga kapaligiran ng network sa ibang bansa at inirerekomenda para gamitin sa mga server sa ibang bansa. Hindi sinusuportahan ang mga IP link proxy server sa China.

daloy:
Enterprise Tailored
Upang umayon sa iyong mga pangangailangan
Plans include:∞G flow
Presyo ng transportasyon:? $/GB
Kahusayan ng Daloy:
30 araw
365 araw
Ang validity period ng biniling trapiko ay permanenteng valid mula sa petsa ng pagbili 30 Nag-e-expire ang biniling trapiko