Kasunduan sa Serbisyo ng Gumagamit ng Smartproxy

Maligayang pagdating sa pagbisita sa mga produkto ng Smartproxy proxy at gamitin ang mga produkto at serbisyong ibinibigay namin.
Bago mo kumpletuhin ang proseso ng pagpaparehistro o gamitin ang mga serbisyo ng produkto ng ahente ng Smartproxy sa anumang paraan, pakitiyak na maingat na basahin at lubusang maunawaan ang mga tuntunin ng serbisyo ng produktong ito (mula rito ay tinutukoy bilang 'Mga Tuntunin ng Serbisyo'), at pagkatapos ay piliin na tanggapin o hindi tanggapin ito pagkatapos makumpirma na lubos mong nauunawaan ito. Ang Mga Tuntunin ng Serbisyong ito; upang maprotektahan ang mga karapatan at interes mo (mula rito ay tinutukoy bilang 'user'), mangyaring basahin ang sumusunod na kasunduan ng user (pagkatapos dito) nang detalyado bago gamit ang mga serbisyo ng IP ng Smartproxy at iba't ibang produkto (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga website, APP at iba pang mga platform). (tinukoy bilang 'kasunduang ito'), sa sandaling makumpleto mo ang 'Sumasang-ayon sa Mga Tuntunin at Magrehistro' o simulang gamitin ang serbisyo ng proxy ng Smartproxy sa ibang mga paraan, nangangahulugan ito na malinaw mong nabasa at sumang-ayon ka sa mga Tuntunin ng Serbisyong ito.

一. Pagkumpirma at pagtanggap ng mga nilalaman ng kasunduan

1.Ang mga tuntunin sa serbisyo ng produkto ng ahente ng Smartproxy ay para sa iyo at sa Shanghai Shengjun Information Technology Co., Ltd. (mula rito ay tinutukoy bilang 'Shengjun Information Technology' o 'kami') upang gumamit ng mga serbisyo ng ahente ng Smartproxy (kabilang ang pagbibigay sa iyo ng mga link sa API, account mga serbisyo sa pagpaparehistro, atbp.) Isang wastong kontratang pinasok. Kasama sa mga produkto ng Smartproxy proxy ang website na may domain name na Smartproxy.net at lahat ng pambansang interface ng API na ibinigay sa website.
2. Kapag nag-click ka upang tanggapin ang kasunduang ito, ikaw ay itinuring na sumang-ayon na tanggapin ang lahat ng nilalaman ng kasunduang ito. Ang kasunduang ito ay magkakaroon ng legal na epekto kapag sumang-ayon ka sa kasunduan. Mangyaring basahin nang mabuti, lubos na maunawaan ang mga nilalaman ng bawat sugnay , at piliin na tanggapin o hindi tanggapin ito. Ang Kasunduang ito. Kung mayroon kang anumang pagtutol sa anumang termino o nilalaman ng Kasunduang ito, mangyaring ihinto ang pagrehistro o paggamit ng mga serbisyo ng IP na aming ibinibigay.
3. Pagkatapos lagdaan ng user ang kasunduang ito, maaaring mabago ang nilalaman ng kasunduang ito dahil sa pag-unlad ng Internet at mga pagbabago sa mga kaugnay na batas, regulasyon at normatibong dokumento, o dahil sa mga pangangailangan sa pagpapaunlad ng negosyo ng Smartproxy. Direktang i-publish ng Smartproxy ito sa website o gumamit ng iba pang mga makatwirang paraan Ang paglalathala ng binagong kasunduan ay ituring na ang Smartproxy ay nag-abiso sa mga user ng binagong kasunduan. mga tuntunin sa isang napapanahong paraan at kusang sumunod sa mga ito. Kung ang gumagamit ay Kung mayroon kang anumang pagtutol sa binagong kasunduan, mangyaring ihinto kaagad ang paggamit ng lahat ng mga serbisyo at produkto na ibinibigay ng Smartproxy. Kung mag-log in ang user upang tamasahin ang mga serbisyo ng network o patuloy na gamitin Mga produkto ng Smartproxy, ituturing na kinikilala ng user ang binagong kasunduan.
4. Anumang mga pahayag, abiso, babala, atbp. na ginawa ng Smartproxy sa iba't ibang paraan patungkol sa paggamit ng ilang partikular na serbisyo o produkto ng IP ay ituturing na bahagi ng kasunduang ito. Ang mga gumagamit na gumagamit ng naturang mga serbisyo ng IP o produkto na ibinigay ng Smartproxy ay itinuring na Sumasang-ayon ang gumagamit sa mga nilalaman ng naturang mga pahayag, abiso, at babala.

二. Seguridad ng user account at password

1. Kailangan mong kumpirmahin na kapag nakumpleto mo ang proseso ng pagpaparehistro o aktwal na gumamit ng serbisyo sa ibang mga paraan na pinahihintulutan ng Smartproxy, dapat kang maging isang natural na tao, legal na tao o iba pang organisasyon na may ganap na karapatang sibil at ganap na sibil na kapasidad (mula rito ay tinutukoy sa bilang 'Ikaw'). Kung ikaw ay isang menor de edad o isang taong may limitadong kapasidad para sa sibil na pag-uugali, wala kang mga nabanggit na kwalipikasyon sa paksa. Ikaw at ang iyong tagapag-alaga ay dapat magtataglay ng lahat ng mga kahihinatnan na nagmumula sa iyong hindi wastong pag-uugali sa pagpaparehistro.
2. Matapos makilala at tanggapin ng user ang kasunduang ito, maaari siyang pumili ng numero ng mobile phone na hindi pa ginagamit ng ibang mga user bilang account ng user, at magtakda ng password para sa proteksyon. Gayunpaman, ang user name (o palayaw) dapat sumunod sa etika ng network at sumunod sa Mga Kaugnay na batas at regulasyon.
3. Dapat mong tumpak na ibigay at agad na i-update ang impormasyon ng iyong account alinsunod sa mga kinakailangan ng mga batas at regulasyon o ang mga senyas sa kaukulang pahina upang gawin itong totoo, napapanahon, kumpleto at tumpak. Kung ang impormasyong ibinibigay mo ay mali, hindi totoo, lipas na o hindi tumpak na Kumpleto, maaaring magpadala sa iyo ang Smartproxy ng paunawa ng pagtatanong at/o kahilingan para sa pagwawasto, at dapat kang makipagtulungan sa pagbibigay o pag-update ng may-katuturang impormasyon ayon sa hinihingi namin. Kung ang impormasyon o impormasyong pinunan mo ay hindi totoo, hindi napapanahon, hindi kumpleto o hindi tumpak, Ikaw ay may pananagutan para sa iyong kawalan ng kakayahan na gamitin ang iyong Smartproxy account (hindi matagumpay na makapagrehistro, o ang iyong account ay na-freeze o nakansela) o ang mga kahihinatnan at pagkalugi na natamo habang ginagamit mo.
4.Maaaring hilingin sa iyo ng Smartproxy na magbigay ng higit pang mga materyales at impormasyon ng pagkakakilanlan para sa karagdagang pagpapatunay ng pagkakakilanlan o pag-verify ng kwalipikasyon upang ma-activate ang ilang partikular na produkto o serbisyo. Makukuha lamang ang iyong account pagkatapos maipasa ang mga pagpapatotoo at pagpapatunay na ito. Pagiging karapat-dapat na gumamit ng mga nauugnay na produkto o serbisyo .
5. Karaniwan, ang iyong Smartproxy account ay ang iyong natatanging pagkakakilanlan para sa lahat ng aktibidad sa website ng Smartproxy. Maliban kung napagkasunduan, ang bawat Smartproxy account ay maaaring independiyenteng magsagawa ng mga aktibidad sa website na ito. Gayunpaman, sa mga sumusunod na sitwasyon, ang Smartproxy ay mayroon kang karapatan na pantay na nagpoproseso ng maramihang Smartproxy account na pagmamay-ari ng pareho at/o nauugnay na legal na entity batay sa iyong sariling paghuhusga. Halimbawa, batay sa kaugnay na impormasyon sa pagpaparehistro, pag-login, at paggamit ng iba't ibang Smartproxy account, tinutukoy ng Smartproxy na sila talaga ang parehong user . Kaugnay na impormasyon Halimbawa: ang parehong ID, ang parehong numero ng mobile phone, ang parehong account sa pagbabayad, ang parehong device, ang parehong address, atbp.
6. Obligado ang mga gumagamit na maayos na panatilihin at gamitin ang seguridad ng account number, password at iba pang personal na impormasyon na nakuha sa panahon ng pagpaparehistro, at legal na responsable para sa lahat ng mga aktibidad at kaganapan na isinagawa gamit ang account na ito, at hindi maaaring ilipat, bigyan o hayaan ang iba Sa anumang paraan, Manahin ang iyong Smartproxy account. Kung matuklasan ng Smartproxy o may dahilan upang maghinala na ang user ay hindi ang unang nagparehistro ng account, ang Smartproxy ay may karapatang suspindihin o wakasan ang mga serbisyo ng network na ibinigay sa user nang walang abiso, nang hindi kinakailangang abisuhan ang gumagamit ng account at/o O ang gumagamit ay umaako sa legal na pananagutan, at ang mga nagresultang pagkalugi kabilang ang ngunit hindi limitado sa pagkagambala ng komunikasyon ng user, pag-clear ng data at impormasyon ng user, atbp. ay pananagutan ng user.
7.Smartproxy ay nagbibigay sa mga user ng paraan upang makuha ang kanilang mga password. Kapag nawala o nakalimutan ng mga user ang kanilang mga password, ang mga user ay maaaring mag-apply kaagad para sa pagkuha ng account ayon sa mga alituntunin ng Smartproxy sa mga panuntunan sa pagkuha ng password. Kung nalaman ng mga user na ginagamit ng iba ang iyong Smartproxy account at password nang walang pahintulot , dapat mong ipaalam kaagad ang Smartproxy; Tutulungan ka ng Smartproxy sa pagyeyelo ng iyong account, pagpapalit ng iyong password, o paggawa ng iba pang mga setting ng seguridad; naiintindihan mo na aabutin ng makatwirang oras para kumilos ang Smartproxy sa iyong kahilingan, at hindi gagawin ng Smartproxy maging responsable para sa mga kahihinatnan na naganap bago gumawa ng aksyon at na dulot ng iyo. (kasama ngunit hindi limitado sa anumang pagkawala na iyong dinaranas) ay hindi umaako ng anumang pananagutan.

三. Pagyeyelo ng account, pagkansela at apela

3.1. Pagyeyelo ng Account
Ang iyong Smartproxy account (lahat o bahagi ng mga pahintulot o function) ay maaaring ma-freeze sa mga sumusunod na sitwasyon (gaya ng hindi magagamit ang Smartproxy account API, atbp.), aabisuhan ka ng Smartproxy sa pamamagitan ng email, mensahe ng site, SMS o tawag sa telepono :
3.1.1. Batay sa mga pangangailangan ng website ng Smartproxy o pagpapatakbo ng serbisyo at seguridad ng transaksyon, kung masira o magtangkang sirain ang normal na paggamit o normal na operasyon ng mga produkto ng Smartproxy, o anumang paggamit na naglalaman ng pangalan o tatak ng Smartproxy o Smartproxy na kaakibat mga kumpanya at Ito ay pinaghihinalaang panlinlang sa iba o anumang paggamit ng ilang partikular na Chinese at English na pangalan (buo o pinaikling pangalan), numero, domain name, atbp. ay nilayon upang ipahiwatig o imapa ang isang partikular na kaugnayan sa Smartproxy o mga kaakibat nito;
3.1.2. Lumabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito, ang mga nauugnay na tuntunin at regulasyon (tulad ng mga tuntunin sa paggamit, mga legal na regulasyon), mga paglalarawan ng serbisyo at iba pang mga kasunduan sa serbisyo/mga tuntunin ng website ng Smartproxy;
3.1.3. Lumabag sa mga probisyon ng mga pambansang batas, regulasyon, patakaran, at legal na dokumento;
3.1.4. Inireklamo ka ng iba at ang kabilang partido ay nagbigay ng may-katuturang ebidensya, ngunit hindi ka nagbigay ng salungat na ebidensya gaya ng hinihiling namin;
3.1.5.Tinutukoy ng Smartproxy na may mga abnormalidad sa pagpapatakbo ng iyong account, kita, palitan, atbp. batay sa makatwirang pagsusuri;
3.1.6. Ang pagyeyelo ay hiniling ng karampatang awtoridad ng estado;
3.1.7. Makatuwirang tinutukoy ng Smartproxy na nakipag-ugnayan ka sa iba pang mga sitwasyon na katulad ng nasa itaas o na lumikha ng mga katulad na panganib tulad ng nasa itaas.
3.2. Pagkansela ng account
Kung nangyari ang sitwasyon sa Artikulo 3.1 sa itaas at malubha ang sitwasyon, o batay sa mga kinakailangan ng awtoridad ng estado, kakanselahin ang iyong Smartproxy account (lahat o bahagi ng mga pahintulot o function). Aabisuhan ka ng Smartproxy sa pamamagitan ng email, site mensahe, text message o tawag sa telepono, atbp. na paraan upang abisuhan ka.

四. Mga Serbisyo sa Website at Mga Detalye ng User

Mayroon kang karapatang tamasahin ang mga serbisyong teknikal sa Internet at mga serbisyo ng impormasyon na ibinibigay ng Smartproxy sa pamamagitan ng website na ito. Dapat mo ring isagawa ang napapanahong pagbabayad, pamamahala ng serbisyo at iba pang mga responsibilidad alinsunod sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito at ang mga nauugnay na tuntunin at kundisyon na iyong kinumpirma noong bumili mga partikular na serbisyo.
Kapag gumamit ka ng mga serbisyo ng Smartproxy, ginagarantiyahan mo ang:
 4.1. Kapag gumamit ka ng mga serbisyo ng Smartproxy, susunod ka sa pambansa at lokal na mga batas at regulasyon, mga kasanayan sa industriya at panlipunang pampublikong etika, at hindi mo gagamitin ang mga serbisyong ibinibigay ng Smartproxy upang mag-imbak, mag-publish, o magpakalat ng sumusunod na impormasyon at nilalaman:
 4.1.1. Anumang nilalaman (impormasyon) na lumalabag sa mga pambansang batas, regulasyon at patakaran
 4.1.2. Pampulitika na propaganda at/o impormasyon ng balita na lumalabag sa mga pambansang regulasyon;
 4.1.3. Impormasyong kinasasangkutan ng mga pambansang lihim at/o seguridad;
 4.1.4. Ang pyudal na pamahiin at/o malaswa, pornograpiko, malaswang impormasyon o impormasyon na nag-uudyok ng krimen;
 4.1.5. Pagsusugal na may mga premyo, mga laro sa pagsusugal; impormasyong lumalabag sa pambansang etniko at relihiyosong mga patakaran;
 4.1.6. Impormasyong humahadlang sa seguridad ng mga operasyon sa Internet;
 4.1.7. Impormasyong lumalabag sa mga lehitimong karapatan at interes ng iba at/o iba pang impormasyon o nilalaman na pumipinsala sa kaayusan ng lipunan, panlipunang seguridad, at pampublikong moral;
 4.1.8. Nangangako ka rin na hindi magbibigay ng anumang kaginhawahan para sa iba na i-publish ang nabanggit na nilalaman ng impormasyon sa itaas na hindi sumusunod sa mga pambansang regulasyon at/o mga tuntunin ng serbisyong ito, kabilang ngunit hindi limitado sa pagtatakda ng mga URL, BANNER link, atbp .;
4.2. Hindi dapat magkaroon ng anumang pag-uugali na pumipinsala o nagtatangkang makapinsala sa seguridad ng network, kabilang ang hindi paggamit ng teknolohiya o iba pang paraan upang sirain o guluhin ang website na ito at ang mga website ng iba pang mga customer ng Smartproxy;
4.3. Ang iyong paggamit ng mga serbisyo ng website ng Smartproxy ay dapat sumunod sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito; kung lalabag ka sa garantiya sa itaas, ang Smartproxy ay may karapatang gumawa ng mga hakbang upang tanggalin ang impormasyon, suspindihin ang mga serbisyo, wakasan ang mga serbisyo alinsunod sa nauugnay na Mga Tuntunin ng Serbisyo, at may karapatan ding i-freeze o kanselahin ang bahagi ng iyong account. o lahat ng feature.

五. Mga Insidente sa Seguridad ng Impormasyon

Pinamamahalaan ng Smartproxy ang mga insidente sa seguridad ng impormasyon alinsunod sa mga kinakailangan ng mga pambansang batas at regulasyon at alinsunod sa mga nauugnay na pamantayan sa paghawak ng insidente sa seguridad. Kapag nangyari ang isang insidente sa seguridad ng impormasyon na kinasasangkutan ng iyong mga nauugnay na asset, agad naming aabisuhan ka tungkol sa impormasyong nauugnay sa insidente sa pamamagitan ng mga email , mga liham, tawag sa telepono, at push notification alinsunod sa batas. Maaari mo ring ipaalam sa amin sa pamamagitan ng mga order sa trabaho, mga numero ng telepono ng customer service, mga pangunahing numero ng telepono ng manager ng account, atbp.

六. Saklaw at Limitasyon ng Pananagutan

6.1. Nauunawaan mo at sumasang-ayon na ikaw ay mananagot para sa anumang mga claim ng third-party na nagreresulta mula sa iyong paggamit ng Serbisyo, paglabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito, o anumang mga aksyon na ginawa sa ilalim ng iyong account. Kung ito ay lumabas mula sa Smartproxy at mga kaakibat nito, mga empleyado Kung ang iyong mga customer o mga kasosyo ay inaangkin ng isang ikatlong partido, ikaw ang mananagot sa paghawak at pagbabayad sa Smartproxy at sa mga kaakibat nito para sa lahat ng pagkalugi at pananagutan na natamo dahil dito.
6.2. Sa lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, ang Smartproxy ay hindi mananagot para sa anumang hindi direkta, parusa, espesyal o derivative na pagkalugi na nauugnay sa o nagmumula sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito.
6.3.Nais kang paalalahanan ng Smartproxy na kapag gumagamit ng mga serbisyo ng Smartproxy, dapat mong sundin ang mga batas ng People's Republic of China, hindi ilagay sa panganib ang seguridad ng network, at huwag gumamit ng mga serbisyo ng Smartproxy upang makisali sa mga aktibidad na lumalabag sa reputasyon, privacy ng iba. , mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at iba pang mga lehitimong karapatan at interes. Ang Smartproxy ay hindi mananagot para sa Ikaw ay walang pananagutan para sa anumang ilegal o paglabag sa kontrata kapag gumagamit ng mga serbisyo ng Smartproxy.
6.4. Sa ilang mga kaso, upang matulungan kang gamitin ang mga serbisyo ng Smartproxy nang mas maginhawa, maaaring ipakita ng Smartproxy ang reference code o software ng Smartproxy (kung ito ay isang third-party na open source na software, dapat kang sumunod sa mga nauugnay na kinakailangan sa paggamit ng third- party open source software) ), batay sa mga tagubilin sa kaukulang display page, maaaring payagan ka ng naturang software na i-download ito, magsagawa ng pangalawang pag-unlad at iba pang mga kaugnay na operasyon. Dapat mong maunawaan at ipangako na ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng naturang code ay nabibilang sa Smartproxy , at dapat mong malinaw na ipahiwatig ang iyong mga karapatan kapag ginagamit ito. Kasabay nito, ang Smartproxy ay hindi mananagot para sa iyong kakayahang gumamit ng mga naturang code at software, pati na rin ang gawain at mga kahihinatnan ng paggamit ng mga naturang code at software.

七. Force majeure at hindi inaasahang pangyayari

Ang website ng Smartproxy ay maaaring hindi gumana nang normal dahil sa sumusunod na force majeure o hindi inaasahang mga kaganapan, at ang Smartproxy ay hindi mananagot para sa mga pinsala:
7.1. Dahil sa force majeure na mga salik tulad ng mga natural na sakuna, welga, kaguluhan, digmaan, aksyon ng pamahalaan, mga utos ng administratibong panghukuman;
7.2. Dahil sa pagkabigo sa suplay ng kuryente, pagkabigo sa network ng komunikasyon at iba pang mga kadahilanan ng serbisyo publiko;
7.3. Magsasagawa ang Smartproxy ng pagpapanatili ng system sa loob ng maikling panahon kung inanunsyo o aabisuhan nang maaga.

八. Paghahatid ng paunawa

1. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang Smartproxy ay maaaring magpadala sa iyo ng mga abiso sa pamamagitan ng isa o higit pa sa mga paraan ng notification sa itaas, gaya ng mga anunsyo sa web, email, mensahe sa site, text message, tawag sa telepono, mensahe ng system, at instant messaging, at maaasahan ng Smartproxy. sa impormasyong ibinibigay mo. Ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni ay kumpleto, tumpak at napapanahon; ang abiso sa itaas ay ituring na naihatid kapag matagumpay na naipadala.
2. Maliban kung napagkasunduan sa Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito o isang hiwalay na kasunduan sa pagitan ng Smartproxy at malinaw mong itinakda ang paraan ng pag-abiso, ang abiso na ipapadala mo sa Smartproxy ay dapat sa pamamagitan ng address ng sulat, numero ng fax, email address at iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na opisyal na inihayag ng Smartproxy. Delivery.

九. Patakaran sa Privacy

Napakahalaga ng iyong tiwala sa Smartproxy. Alam na alam namin ang kahalagahan ng seguridad ng impormasyon ng user. Magsasagawa ang Smartproxy ng mga hakbang sa proteksyon ng seguridad alinsunod sa mga kinakailangan sa batas at regulasyon upang maprotektahan ang impormasyon ng iyong user sa isang ligtas at nakokontrol na paraan.
Kapag nagparehistro ka, nag-log in o gumamit ng mga produkto/serbisyo ng Smartproxy, sumasang-ayon ka na ang Smartproxy ay nangongolekta, gumagamit, nagbabahagi at nagbubunyag, nag-iimbak at nagpoprotekta sa iyong personal na impormasyon alinsunod sa 'Patakaran sa Privacy' na inilathala sa Smartproxy platform. Samakatuwid, mangyaring magparehistro , mag-log in o Mangyaring basahin nang mabuti at lubos na maunawaan ang buong nilalaman ng 'Patakaran sa Privacy' bago gamitin ang mga produkto/serbisyo ng Smartproxy o mag-click upang sumang-ayon sa kasunduang ito.
Kung magparehistro ka, mag-log in o gumamit ng mga produkto at/o serbisyo ng Smartproxy, o mag-click upang sumang-ayon sa kasunduang ito, itinuring mong ganap na naunawaan at sumang-ayon ka sa buong nilalaman ng Patakaran sa Privacy.

十. Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian

1. Ang Smartproxy (kasama ngunit hindi limitado sa website ng Smartproxy, Smartproxy PC/mobile application, atbp.) ay binuo at pinapatakbo ng Smartproxy. Pagmamay-ari ng Smartproxy ang copyright sa kaukulang software (website) ng Smartproxy at mga kaukulang source code program, materyales at impormasyon, atbp. Lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian kabilang ang mga karapatan sa patent (kung mayroon man), mga karapatan sa trademark (kung mayroon); Ang Smartproxy ay may karapatang baguhin, kopyahin at ipalaganap ang Smartproxy.
Ang Smartproxy ay nagbibigay lamang sa iyo ng lisensya upang gamitin ito. Ikaw at sinuman ay hindi maaaring lumabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng Smartproxy sa anumang paraan nang walang pahintulot ng Smartproxy.
2. Ang mga materyales at impormasyong na-publish sa produktong ito (tulad ng teksto, graphics, logo, icon ng button, larawan, sound file clip, digital download, pag-edit ng data at software) ay pag-aari ng Smartproxy o mga provider ng nilalaman nito at pinoprotektahan ng China at Pinoprotektahan ng mga internasyonal na batas sa copyright. Ang pinagsama-samang lahat ng nilalaman sa produktong ito ay eksklusibong pag-aari ng Smartproxy at protektado ng China at mga internasyonal na batas sa copyright. Ang lahat ng software sa produktong ito ay pag-aari ng Smartproxy o mga kaakibat nito o mga supplier ng software nito at protektado ng China at proteksyon sa ilalim ng mga internasyonal na batas sa copyright.

3. Nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Smartproxy, hindi mo maaaring ipatupad, gamitin, ilipat o pahintulutan ang sinumang ikatlong partido na ipatupad, gamitin o ilipat ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa itaas para sa anumang layuning kumikita o hindi kumikita.

Labing-isa, iba pa
1. Ang bisa, interpretasyon, pagbabago, pagpapatupad at paglutas ng hindi pagkakaunawaan ng Mga Tuntunin ng Serbisyong ito ay pamamahalaan ng mga batas ng People's Republic of China. Kung may anumang pagtatalo sa pagitan ng dalawang partido tungkol sa nilalaman ng Kasunduang ito o sa pagpapatupad nito, ang mga partido ay dapat subukan ang kanilang makakaya upang malutas ito sa pamamagitan ng magiliw na negosasyon; kung ang negosasyon ay nabigo, alinman sa partido ay dapat isumite ang lahat ng mga kaso sa hukuman kung saan matatagpuan ang Lightyear Technology para sa resolusyon.